In 2016 hebben Hago Zorg (specialist in schoonmaak in de zorg) en Buro voor Fysieke Arbeid de handen ineen geslagen en hebben zij ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid aangevraagd.

Hoog verzuim met fysieke klachten

Belangrijke reden voor Hago Zorg om hiermee te starten was het hoge percentage verzuim met klachten aan het bewegingsapparaat. In 2015 was dit bijna 50% van het verzuim. Daarnaast wilde Hago Zorg een switch maken van een sturende manier van leidinggeven naar een coachende vorm van leidinggeven bij de voorwerkers. Met de ESF subsidie is in de regio West gestart met een pilot groep.

Van pilot naar uitrol

Op 3 grote locaties is gestart met het opleiden van de voorwerkers tot ergocoach. Voorwerkers zijn de direct leidinggevenden van de schoonmakers; sommige voorwerkers werken zelf ook mee in de schoonmaak en anderen hebben vooral coördinerende en coachende taken.

De voorwerkers zijn getraind in het herkennen en analyseren van fysieke belasting in het werk. In de pilot groep hebben ze meegeholpen met het ontwikkelen van een passende manier van bewegen en werken die het werk minder belastend maakt: arbeidsmotoriek. Daarnaast werden zij op de werkvloer begeleid bij het coachen van arbeidsmotoriek bij hun collega’s die dagelijks het schoonmaakwerk uitvoeren

De reacties op dit eerste project waren erg positief en met een paar aanpassingen in het traject heeft HagoZorg besloten alle voorwerkers in het land op te gaan leiden tot Ergocoach. Ondertussen, 3 jaar na de start van dat ESF-subsidietraject zijn er bijna 150 voorwerkers opgeleid tot ergocoach.

“We zijn erg positief over de training Ergocoach, en horen dit ook terug vanuit het land. De trainingen zijn praktisch en de coaches kunnen het geleerde goed toepassen. Onze schoonmaak medewerkers ervaren de coaching als zeer positief. Het is ook een stukje positieve aandacht.”, aldus Suzanne. Marloes zegt:” Ergocoaching is een erg belangrijke factor in onze omgang met verzuim, duurzame inzetbaarheid en vitaal vakmanschap. We moeten er alles aan blijven doen om de ergocoaching een vaste plek te geven in onze structuur en cultuur.”

Suzanne Wolsink (HR Business partner) en Marloes Jansen (HR Adviseur Verzuim)

Hago Zorg

Enthousiasme bij de voorwerkers

Het succes van dit project zit in de goede samenwerking tussen Buro voor Fysieke Arbeid, de afdeling HR van HagoZorg, de managers in het land én allerbelangrijkst de voorwerkers die er helemaal voor gaan. Een greep uit de veel gehoorde positieve reacties van de voorwerkers spreekt voor zich:

“Ik gun al mijn medewerkers de praktische tips die ik bij de opleiding Ergocoach geleerd heb” [Marina Koch, voorwerkster in Brunssum]

 

“Ik kan niet meer zonder, het scheelt echt voor mijn rug. En privé heb ik er ook nog wat aan. Als ik bezig ben met bloemschikken, let ik op hoe ik zit of sta ten opzichte van mijn bloemstuk. Ik heb mijn bloemschik-juf ook al gecorrigeerd” [Wilma Crijns, voorwerkster in Heerlen]

Tevens horen wij regelmatig dat een voorwerk(st)er aangeeft dat er een andere, betere relatie met hun medewerkers is ontstaan, sinds de ergocoaching. Door de open, coachende houding en het gegeven dat ze echt samen aan de slag zijn, leren ze elkaar op een andere manier kennen. Dat is ook nog eens mooi meegenomen!

Net als Hago Zorg aan de slag met ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid?

In april 2019 is er de laatste mogelijkheid voor bedrijven en instellingen gericht om subsidie op duurzame inzetbaarheid aan te vragen. Bedrijven die investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen 50,- euro per uur subsidie ontvangen met een maximum subsidie bedrag van 12.500,- euro. De aanvraag periode loopt van 8 april 2019 – 12 april 2019. Interesse? Neem contact op met Ewout Brehm via 0413-477703

Shares