Op 12 april troffen Philips Lighting en VDL Nederland, twee bedrijven uit het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk, elkaar om te leren van elkaars aanpak. Na de workshops op de landelijke bijeenkomst van het Netwerk (afgelopen 5 november) werd de afspraak gemaakt om te zien hoe de aanpak van Philips in de praktijk vorm heeft gekregen. Een verslag van een mini Pay it Forward.

Hoge gemiddelde leeftijd
Voor zowel Philips Lighting als VDL Nederland geldt dat ze te maken hebben met een groep vaste medewerkers die een groot deel van hun leven werkzaam is binnen het bedrijf. De gemiddelde leeftijd van deze vakmensen is dan ook hoog. Dit, in combinatie met het fysieke belastende werk wat er binnen de bedrijven speelt, vraagt om een preventieve aanpak, om de inzetbaarheid van de medewerkers op niveau te houden. Daarnaast valt op dat ondanks de trend van robotisering het fysieke werk bij Philips Lighting juist toeneemt. Door een veranderende vraag van de klant is er steeds meer behoeft aan maatwerk. Dit vereist meer fysieke handelingen dan voorheen. Ad van den Boom (QHSE-Officer bij Philips Lighting) vertelt dat deze aspecten de aanleiding zijn geweest om 1,5 jaar geleden het traject Movement 4 You (M4Y) te starten samen met Buro voor Fysieke Arbeid.

Passen bij de eigen bedrijfscultuur
Belangrijk voor Philips was dat er een traject gestart zou worden, wat ook op de langere termijn stand zou houden. Het verminderen van fysieke belasting speelt op vele fronten: aanpassingen van de werkplekken, slim omgaan met hulpmiddelen en de manier waarop de medewerkers met het werk om gaan. ‘Uiteindelijk moet het onderdeel worden van de manier van werken en aansluiten bij de LEAN tools die we gebruiken’, zegt Ad. Daarom is het belangrijk om de medewerkers ook kennis en vaardigheden te geven over de fysieke belasting in het werk. Zo kunnen ze zelf ook aan de slag om de belasting omlaag te brengen. Het thema duurzame inzetbaarheid heeft ondertussen ook een belangrijke plek gekregen op de HOSHIN-agenda van het Management Team en Movement 4 You staat prominent in het meerjaren-plan.

philips  - vdl      philips  - vdl 2

Coaches op de werkvloer
Inmiddels is Zeynep Turpcu opgeleid tot trainer om de M4Y workshops aan de medewerkers te kunnen geven. Zij geeft de aanzet en vervolgens begeleiden de coaches individueel de medewerkers in hun leerproces tijdens de werkzaamheden. Alle direct leidinggevenden zijn opgeleid tot Coach Fysieke Arbeid. ‘Ze kunnen allemaal hun deelnemers stimuleren om nieuwe manieren van werken uit te proberen’ zegt Zeynep. ‘Het is leuk om te zien dat sommige medewerkers sceptisch beginnen aan het traject maar het eigenlijk allemaal afronden. Ze geven aan echt minder moe te zijn aan het eind van de dag.’

Borgen in de organisatie
‘Nu het eerste deel van de medewerkers is opgeleid, we coaches en een trainer hebben, begint de grootste uitdaging’, zegt Ad van den Boom. ‘We moeten het nu gaan borgen.’ De eerste stappen van het borgingsproces zijn al ingericht. Iedere periode van twee maanden start er een nieuwe groep medewerkers. Op het moment dat de coaches geen kandidaten begeleiden in het M4Y-traject gaan ze de medewerkers die eerder al geslaagd zijn voor hun traject een herhalingstraining geven. Ook zien we dat de medewerkers die zijn opgeleid meer Kaizens aandragen waarbij ergonomie het thema is. Verder wil Philips Lighting in de verschillende LEAN tools het thema fysieke belasting terug laten komen. In de Com. Cells (dagstart overleg), in de Kamishibai (audit tool), in het Leader Standard Work (standaard agenda voor de leidinggevenden) en 6S.

Na de toelichting van de aanpak kregen we de kans om in de praktijk te zien hoe de aanpak van Philips echt werkt. Tijdens de rondleiding spraken we met een aantal medewerkers en een coach om te horen hoe M4Y wordt ervaren. Spontaan komt er nog een enthousiaste medewerker vertellen dat hij echt veel baat heeft gehad bij de training. ‘Zelfs thuis heb ik er nog profijt van.’ roept hij enthousiast.

VDL is onder de indruk van de aanpak van Philips. Vooral de gestructureerde aanpak van de borging op de langere termijn is goed geregeld. Bij VDL worden er ook ergocoaches opgeleid. ‘Maar op het vlak van de borging kunnen we nog wel wat van Philips leren’, zegt Rein Smulders (Hoofd Arbo & Milieu bij VDL Nederland) na afloop.

Shares