Grote kartonnen containers in elkaar zetten, doosjes aanvullen op de inpaklijn, zware messen vervangen, vastgevroren spinazie lossteken en crème maken in een grote ketel; dit zijn enkele fysieke werkzaamheden die medewerkers bij Ardo BV in Zundert uitvoeren.  Ardo BV produceert vriesverse groenten zoals spinazie, rode kool en boerenkool en is zich goed bewust van het feit dat er sprake is van fysieke belasting tijdens het werk op de inpakafdeling en de afdeling “Vers”.

Eind 2015 kreeg dit een nieuwe impuls door de mogelijkheid om met subsidie van MKB Nederland te werken aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Robert Joosen (manager P&O) zegt:” Aandacht voor fysieke belasting en wat medewerkers daar zelf in kunnen doen, stond al langer op ons to-do lijstje. Onze werkgroep duurzaamheid zocht nog naar handen en voeten en dit was een mooie kans, immers niet alles is op te lossen met techniek”.

Niet alleen gewicht en kracht spelen een rol

Binnen het bedrijf zijn inmiddels 5 teamleiders en de SHE-manager getraind en begeleid door Buro voor Fysieke Arbeid tot Coach Fysieke Arbeid. De teamleiders hebben geleerd het werk te analyseren op de fysieke belasting. Een mooie eye-opener hierbij was dat niet alleen het gewicht belangrijk is maar ook de werkzaamheden waarbij medewerkers frequent dezelfde handeling uitvoeren. Als voorbeeld het aanvullen van doosjes op de inpaklijn

Op zoek naar verbeteringen

ardo-2De tweede stap is om vanuit de analyse op zoek te gaan naar mogelijke verbeteringen. Hierbij valt veel te winnen op het niveau van de medewerker zelf. Hiermee bedoelen we het bewegingsgedrag (motorische verbeteringen) en hun manier van werken (tactische verbeteringen).  Een goed voorbeeld speelt bij de inpaklijn.Een medewerker op deze werkplek beschikt over een elektrische stapelaar om de pallet met daarop de voorraad doosjes op de gewenste hoogte in te stellen. Een fantastische technische oplossing!  Echter, na het analyseren ontdekten de coaches dat, hoewel de pallet op hoogte stond, er toch nog veel gedraaid werd in de rug en knieën bij het pakken en plaatsen van de doosjes op de lijn. Én dat niet iedereen optimaal gebruik maakte van de mogelijkheid om de stapelaar op hoogte in te stellen. Deze verbeterpunten zijn vervolgens uitgewerkt en nu is er een duidelijk en helder idee over hoe de fysieke belasting op deze werkplek nog verder verminderd kan worden.

En nu doorpakken

Na deze eerste fase, waarbij de deskundigheid is overgedragen aan Ardo BV en er coaches zijn opgeleid, heeft Ardo besloten door te pakken en het thema fysieke belasting echt op de agenda te zetten binnen het bedrijf.  Er is inmiddels een projectgroep ‘Fysieke belasting’ opgericht. Naast de continue aandacht en inzet voor diverse technische aanpassingen, zullen ook groepen medewerkers een workshop fysieke belasting bijwonen en daarna gecoacht worden door de coach op hun eigen werkplek. Dit zal afdeling voor afdeling en werkplek voor werkplek gebeuren, zodat er steeds de juist focus is. Fantastische plannen richting het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Shares