Alle mechanisering en automatisering ten spijt: fysiek werk in magazijnen is er en zal altijd blijven. Maar de uitdagingen nemen toe. Ook magazijnpersoneel vergrijst en bedrijven worden afgerekend – letterlijk – op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een gestructureerde aanpak kan veel leed voorkomen.

Vijfentwintig jaar geleden liep Bert van de Wijdeven als beginnend fysiotherapeut voor het eerst rond in het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg. De opdracht was om een training te ontwikkelen voor orderverzamelaars. Dat lukte, zij het in tweede instantie. Het was de eerste kennismaking met het idee van geschoolde arbeidsmotoriek. Net zoals topsporters geen voorlichting krijgen, maar moeten trainen. Steeds weer opnieuw, een heel arbeidzaam leven lang.

Bedrijven laten vaak steekjes vallen

Nu, vijfentwintig jaar later, presenteert Van de Wijdeven een boek. Niet als een leerboek, met talloze bewegingstips waarmee de trainer meteen aan de slag kan. Het boek helpt bedrijven om na te denken over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, die hoofdzakelijk fysiek werk doen. Soms in een hele hoge frequentie, zoals orderverzamelaars in een magazijn. Dit boek geeft het antwoord op de vraag: ben ik als bedrijf verantwoord bezig of laat ik misschien steekjes vallen op dit gebied.

Fysiek werk in magazijn niet uit te bannen

De auteur beseft als geen ander, dat fysiek werk in magazijnen niet uit te bannen is. Het is waar, dat het maximaal toegestane gewicht om te tillen lager is geworden in de loop der tijd. Het boek geeft een mooi overzicht van wat door de tijd heen de ontwikkeling is geweest op dit gebied. Maar het fysieke werk blijft, ondanks mechanisering en toenemende automatisering. En dus zullen er altijd mensen zijn, die verkeerd bewegen en daar blessures aan over houden – nu of op latere leeftijd. “Zorg er dan voor dat je dit netjes regelt”, is de boodschap van Van de Wijdeven. “Pak fysiek werk verantwoord en gestructureerd aan, want nu gebeurt dat hooguit fragmentarisch.”

Waarom geen training op de ROC’s?

“Eigenlijk is heel raar, dat op bijvoorbeeld ROC’s – dus op MBO niveau – geen training wordt gegeven in fysiek werk. Het zou gewoon een examenonderwerp moeten zijn. Want het maatschappelijk belang is groot, naast het bedrijfsbelang en natuurlijk het belang van de mensen zelf.”
Volgens Van de Wijdeven is 30 procent van de gezondheidsklachten van medewerkers gerelateerd aan het bewegingsapparaat en zelfs 40 procent van de verzuimdagen. Gemiddeld 7 dagen per jaar meer verzuim treedt op bij mensen, die vinden dat ze moeten werken in een ongemakkelijke houding. Bij repeterende bewegingen is dat 4 dagen per jaar extra.

Verstand hebben van manier bewegen

Langs zes denklijnen neemt Van de Wijdeven de lezer mee door zijn boek. De eerste is motorisch trainen, waarbij het gaat om het beheersen van de beweging zelf. De tweede beschouwing betreft coaching. Een leidinggevende in een magazijn hoort verstand te hebben van bewegen, zoals een voetbaltrainer verstand heeft van het spel. Vervolgens is de werkplek van belang, niet alleen om te voldoen aan wettelijke eisen, maar meer nog om betrokkenheid te krijgen van de medewerkers zelf via bijvoorbeeld de 5S methode.

Herstelbegeleiding relateren aan arbeid

Het vierde thema is herstelbegeleiding. Een geblesseerde medewerker komt wellicht langs een fysiotherapeut, maar die heeft geen idee welk werk de medewerker doet. Herstelbegeleiding moet arbeidsgericht zijn, anders heeft het nauwelijks zin. Het vijfde punt is professionalisering van het werk, trots zijn op het vak. Van de Wijdeven stoort zich aan het negatieve imago. Geef mensen het gevoel van vakmanschap met een bijbehorend certificaat.
Tot slot: kijk naar de leefstijl. Dat is een lastig thema, beseft de auteur. Maar het past wel bij goed werkgeverschap. Daar hoort structureel beleid bij, niet alleen het weren van de kroket uit het bedrijfsrestaurant. Bedenk prikkels om mensen gezonder te laten leven, maar zet het niet te zwaar aan want dat roept weerstand op.

Het boek Werk aan Fysiek Werk! is verkrijgbaar bij Uitgeverij Damon in Budel, maar ook in de boekhandel en via de bekende webshops.
144 pagina’s, ISBN 978 94 6036 1661

tekst: Heres Stad – Logistiek.nl

Shares