Op de productieafdelingen van WML wordt hard gewerkt. Vaak is het ook lichamelijk inspannende arbied. “Dit noemen we ook wel fysieke arbeid”, vertelt trainer en fysiotherapeut Aniek Bruens. Vanuit het Buro voor Fysieke Arbeid leidt zij de leidinggevenden van de industrie op tot Coach Fysieke Arbeid. “Ze leren slimmer en verstandiger om te gaan met fysieke arbeid”

Fysiek werk is volgens Aniek helemaal niet verkeerd. “Je moet er echter wel voor zorgen dat de fysieke belasting vermindert. Goed zitten, goed tillen, de juiste hulpmiddelen, al dit soort dingen draagt bij tot vermindering van die belasting. Dit is erg belangrijk, want bij de verkeerde aanpak kan fysieke arbeid leiden tot extra verzuim. En dat willen we met z’n allen voorkomen”.

Beter Kijken

Bij WML is volgens Aniek al heel veel aandacht voor fysieke arbeid. “Er valt natuurlijk altijd bij te leren. De leiding leert nu nog beter kijken naar fysiek werk. De opleiding biedt de leidinggevenden een extra houvast. Ze kunnen nu niet meer een afdeling oplopen, zonder te zien hoe iets beter kan.” De zeer praktijkgerichte training werpt direct vruchten af. Medewerkers werken op een betere manier en het ziekteverzuim als gevolg van verkeerd werken kan afnemen.”

Tijdens hun opleiding leren de leidinggevenden te zien hoe je slimmer en minder belastend kunt werken. “Ze beginnen met een analyse van het werk. Komt daar veel zitten, staan, pakken en tillen bij kijken? Daarna gaan ze aan de slag met het verzinnen van verbeteringen. Dit kan er toe leiden dat het werk en de werkplek anders worden ingericht. Of dat er extra gereedschappen of hulpmiddelen worden gebruikt. Het zijn allemaal redelijk eenvoudige zaken, die veel resultaat hebben. Daarnaast gaan de coaches de medewerkers tijdens het werk coachen, ofwel trainen in houding en beweging met minder fysieke belasting.”

De knop moet om

Volgens het Buro voor Fysieke Arbeid is het verminderen van de fysieke belasting in het werk een samenspel tussen de werknemer en de werkgever. “Alleen werkplekaanpassingen en hulpmiddelen zijn niet voldoende”, legt Aniek uit. “Er verandert pas echt iets als de leidinggevenden en de medewerkers hierbij betrokken worden. De knop moet als het ware om. Alleen zo kun je het werk op een andere manier aanpakken.” De basis van de veranderingen ligt bij een aangeleerde manier van bewegen die goed past bij de werkzaamheden. “Daardoor wordt er efficiënter en minder belastend gewerkt. Dit leidt uiteindelijk tot minder gezondheidsklachten en een lager ziekteverzuim.”

Aniek is momenteel actief met twee groepen van ongeveer negen leidinggevenden. “Eerst komend de leidinggevenden van de cleanroom, verpakken en assembleren, de wasserij en industriële detachting aan bod. In een later stadium volgen de leidinggevenden van Twiddus. Ik leer hen om hun eigen medewerkers te coachen op de werkplek. Er komt wat theorie bij kijken, maar de praktijk is het belangrijkst. Daar moet het gebeuren. Daarom brengen we veel tijd door bij de verschillende werkplekken.” De leiding geeft aan dat het een leuke en nuttige cursus is. “het resultaat van deze opleiding is direct zichtbaar. ZO zij er al op allerlei plekken verbeteringen doorgevoerd en aanpassingen gedaan. De medewerkers werken daardoor op een minder belastende manier. En dat is voor iedereen veel beter.”

overgenomen uit: Wemel • jaargang 19 • nummer 1 • 2011

Buro voor Fysieke Arbeid is opgenomen in de staalkaart met dienstverleners voor Gezond SW – Goed geregeld!

Shares