Duurzame inzetbaarheid bij fysiek belastend werk

Duurzame inzetbaarheid is algemeen begrip dat op vele manieren kan worden ceva logisticsingevuld. Samen met CEVA Logistics zijn we in 2015 een pilot gestart om specifiek voor de fysieke belasting invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Een belangrijke vraag voor CEVA op dat moment was: “Hoe kunnen we onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden, zodat ze tot hun pensioen gezond, betrokken en zonder fysieke klachten aan het werk blijven?” Achter deze vraag ligt het gegeven dat er een grote groep oudere medewerkers is, het verzuim aan de hoge kant is en dat het werk als zwaar fysiek belastend ervaren wordt.

Met behulp van ESF subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid’ hebben we hier invulling aan gegeven.

Gestructureerde aanpak

Janine van der heijden, projectgroeplid duurzame inzetbaarheid CEVA logistics

HR Manager Jeanine van der Heijden is enthousiast over de resultaten op de locatie in Eindhoven:

“Het is ons gelukt om op een gestructureerde manier aandacht voor fysieke belasting op de werkvloer maar ook bij het management de realiseren. We hebben nu 3 eigen trainers die de workshops voor de medewerkers kunnen verzorgen over inzetbaarheid en fysieke belasting. Op die manier maken we de medewerkers bewust van wat ze zelf kunnen doen om de belasting te verlagen. Daarnaast hebben we 8 coaches die de medewerkers vervolgens op de werkvloer kunnen helpen om het werk slimmer en minder belastend uit te kunnen voeren. Samen met Buro voor Fysieke Arbeid hebben we ook nog een aantal werkplekken onder de loep genomen om te kijken waar er nog verbeteren te halen zijn. Het is in onze ogen echt gelukt om de werkzaamheden minder belastend te maken. Zo kunnen de medewerker het fysieke werk langer volhouden.”

Projectgroep als basis

Sturende kracht achter de aanpak was de projectgroep bestaande uit afgevaardigde van de HR- afdeling, de operatie, QHSE en Buro voor Fysieke Arbeid. Deze groep heeft aan het eind van het project met de betrokkene coaches en trainers ook nagedacht over de borging.

Hanneke Timmers, projectgroeplid duurzame inzetbaarheid, Buro voor Fysieke ArbeidVolgens Hanneke Timmers van Buro voor Fysieke Arbeid en lid van de projectgroep is deze borging eigenlijk het belangrijkste:

“Nu de medewerkers en de coaches de kennis en vaardigheden hebben gekregen om de belasting in het werk te verminderen, is het van belang dat dit ook echt geborgd wordt in de organisatie. Elke organisatie zal dit op hun eigen manier moeten doen. Bij Ceva hebben we vastgelegd dat fysieke belasting een vast item is gew
orden tijdens de stand ups op de werkvloer, maar het is ook een agendapunt geworden in het managementoverleg. Ook worden de coaches en de trainers jaarlijks geaudit op hun vaardigheden. En is er bij het inrichten van werkplekken veel aandacht voor ergonomie.”

Wilt u meer informatie over de aanpak van CEVA Logistics of over de manier waarop wij u kunnen helpen met uw aanpak gericht op duurzame inzetbaarheid, neem dan contact op met 0413-477703

 

Shares