Veel bedrijven hebben te maken met een steeds hogere gemiddelde leeftijd van hun medewerkers. Wanneer de gemiddelde leeftijd nu 42 jaar is moet je nog 25 jaar doorwerken. Hoe doe je dat klachtenvrij wanneer je te maken hebt met fysieke arbeid?

De Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim is nu al gestart met het inzetbaar houden van een groep allround vaklieden die te maken hebben met fysieke (met name knie-) klachten.

De vaklieden hebben een passende Arbeidsgerichte Herstelbegeleiding gevolgd en zijn in de praktijk gecoacht in de uitvoering van het werk. Ook de medewerkers zonder fysieke klachten hebben een workshop gevolgd om inzicht te krijgen in de fysieke belasting die het werk met zich meebrengt. Het resultaat hiervan is dat de vaklieden bewuster om gaan met hun fysieke belasting in het dagelijkse werk. Daarnaast hebben ze praktische tools gekregen om de belasting te kunnen verlagen. De medewerkers met fysieke klachten kunnen nu hun werk weer klachtenvrij uitvoeren.

Om ook continuïteit te geven aan het project is de teamleider onderhoud opgeleid tot Coach Fysieke Arbeid. Hij is nu in staat om op gestructureerde wijze de vaklieden te ondersteunen in een verantwoorde omgang met fysieke belasting. Praktisch betekent dit dat hij een plan van aanpak heeft gemaakt om 2 tot 3 keer per jaar de vaklieden een persoonlijke coaching te geven over dit onderwerp. Ook is er buiten het reguliere vaklieden overleg een apart ARBO overleg ingericht wat gaat over fysieke arbeid en het gebruik van hulpmiddelen. Daarbij zal een trainer van Buro voor Fysieke Arbeid eens per jaar de coach en de vaklieden bezoeken en ze in de praktijk ondersteunen.

Shares