Fase 2 van het Project ‘’Duurzame Inzetbaarheid in het midden-en klein bedrijf’’ is van start gegaan. Het is dé kans als bedrijf om kosteloos aan de slag te gaan met het (verder) ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid is een thema waaraan de afgelopen jaren, door middel van verschillende projecten, al flink wat ervaring in opgedaan is. Vanuit deze positieve ervaringen willen FNLI en SOL u in de gelegenheid stellen om een volgende stap vooruit te zetten. In het project MKB-Duurzame inzetbaarheid kan gekozen worden uit verschillende thema’s waaronder ook het thema fysieke belasting. Buro voor Fysieke Arbeid is voor dit thema de uitvoerende partij.

Het traject bestaat uit een viertal onderdelen:

  1. Regionale bijeenkomst: een inspirerende bijeenkomst over Duurzame inzetbaarheid in het algemeen.
  2. Een workshop gericht op het thema en ter voorbereiding van de pilot
  3. De pilot, dit is de interventie in de praktijk in uw bedrijf van ca. 6 uur
  4. Een evaluatiebijeenkomsten, hier worden ervaringen gedeeld en wordt een plan van aanpak bepaald voor de periode na het project.

Workshop:
Deelnemers aan de workshop krijgen zicht op het effect van fysieke belasting op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Vervolgens wordt geleerd om op een gestructureerde manier het werk en de fysieke belasting in het werk te analyseren. Ook zullen de we mogelijke oplossingen om de fysieke belasting te verminderen in kaart brengen. Ieder bedrijf zal met een eigen opdracht aan de slag gaan om dit verder uit te werken als start van de pilot.

Pilot:
Een ervaren trainer brengt een bezoek aan het bedrijf. De trainer analyseert het werk en de werkomgeving en gaat samen met een of twee a.s. coaches op zoek naar verbeteringen in de fysieke belasting. De trainer kan meestal direct een aantal quick-wins noteren. Belangrijker is echter dat de coaches leren hoe zij naar fysieke belasting kunnen kijken en hoe zij systematisch kunnen zoeken naar verbeteringen en dit samen met de collega’s kunnen uitvoeren. Uit dit bezoek wordt een kort advies verslag gemaakt waarmee de ondernemer zijn DI-plan verder kan inrichten.

Deelname is kosteloos, er wordt slechts in het totaal een bijdrage van tijdsinzet vanuit uw organisatie gevraagd.

In Fase 1 van het project hebben we met veel succes een 15 tal bedrijven kunnen begeleiden. Via de link zijn er een aantal verslagjes te lezen.

Er is nu plek voor 40 bedrijven (waarvan 10 gericht op fysieke belasting) die het gehele traject kunnen doorlopen. Indien u niet tot de eerste 40 bedrijven kunt behoren, wordt u op een wachtlijst geplaatst.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ewout Brehm 06 41 67 1952.

 

 

 

Shares