Duurzaam inzetbaarheid bij HAK

Duurzame inzetbaarheid is een containerbegrip, maar wat zit er in die container? De term duurzame inzetbaarheid heeft te maken met medewerkers die voor lange tijd gedurende hun werkzame leven, inzetbaar zijn. Voor HAK betekent dit dat medewerkers nu en in de toekomst met plezier, gezond aan het werk kunnen zijn. HAK richt zich daarbij op 5 kerngebieden: communicatie, veilig werken, kwaliteit, samenwerken en vitaliteit. Met dit beleid streeft HAK naar een optimale inzetbaarheid van haar medewerkers. Zowel HAK als de medewerker hebben hierin een eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Start met fysieke belasting

Buro voor Fysieke Arbeid is bij HAK gestart met de bewustwording op het gebied van fysieke belasting en veilig werken. De kennis over fysieke belasting en veiligheid werd geborgd door het opleiden en de aanstelling van veiligheidscoördinatoren in de verschillende ploegen. Deze veiligheidscoördinatoren en de coördinator QA, Henri Sonnemans, hebben geleerd het werk te analyseren en op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden. Daarnaast hebben ze geleerd de medewerkers te coachen in het verminderen van fysieke belasting bij het uitvoeren van hun werk.

Van fysieke belasting naar leefstijl

Naast de fysieke belasting is een goede lichamelijke en mentale gezondheid de basis voor iemands inzetbaarheid. Het werken aan gezondheid en welzijn is dan ook, naast gezonde en veilige werkomstandigheden, een belangrijke investering. Met behulp van ESF subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid’ heeft HAK hier invulling aan gegeven.

HAK heeft in een tweede traject samen met Buro voor Fysieke Arbeid de opvolging van het PMO invulling gegeven. De nadruk heeft daarbij gelegen op de pijler Vitaliteit. In informatie bijeenkomsten zijn alle medewerkers van productie en kantoor betrokken. Naast fysieke belasting lag nu de nadruk op de BRAVO thema’s (Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning). Welke keuze’s maak jij om fit en gezond te werken stond centraal. 

Het werken aan gezondheid en welzijn is naast gezonde en veilige werkomstandigheden, een belangrijke investering voor onze medewerkers. De grootste winst, die met de projecten leefstijl en fysieke belasting is gerealiseerd, is dat er bewustwording is gecreëerd bij de medewerkers en management.”

Femke Berendsen

HR Manager, HAK

Net als HAK aan de slag met ESF Subsidie Duurzame inzetbaarheid?

In april 2019 is er de laatste mogelijkheid voor bedrijven en instellingen gericht om subsidie op duurzame inzetbaarheid aan te vragen. Bedrijven die investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen 50,- euro per uur subsidie ontvangen met een maximum subsidie bedrag van 12.500,- euro. De aanvraag periode loopt van 8 april 2019 – 12 april 2019. Interesse? Neem contact op met Ewout Brehm via 0413-477703

Shares