Gouda Vuurvast Services B.V. is gespecialiseerd in de vuurvaste bekleding van o.a. ovens. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de Andus Group waarbinnen verschillende werkmaatschappijen zijn ondergebracht. Bij Gouda Vuurvast Services
werken 44 medewerkers waarvan 31 als ovenbouwer.

Fysiek zwaar werk
De ovenbouwers van Gouda Vuurvast Services werken in o.a. afvalverbranders, oliekrakers (fornuizen), vergassers en
smeltovens. Daar brengen ze een vuurvaste bekleding van de wand aan, onderhouden of verbouwen deze. Het is fysiek
zwaar werk. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het slopen van stenen, het spuiten en storten van beton en het weer opnieuw bemetselen van de ovenwanden met vuurvaste stenen. Deze stenen zijn zwaarder dan ‘normale’ stenen
die in de bouw worden gebruikt en worden vaak aangebracht op plekken met weinig ruimte. De medewerkers werken
meestal op steigers, soms wel tientallen meters hoog. Vormen van belasting zijn het tillen van stenen maar ook van
andere materialen (gereedschap, zakken) en het werken in ongemakkelijke houdingen. De onderhoudsklussen duren
doorgaans een paar weken, waarbij lange dagen worden gemaakt (10 uur per dag) en ook in het weekend wordt
doorgewerkt. Medewerkers werken altijd op locatie bij de klant. Vaak weg van huis voor de duur van een klus.

Vanuit de Andus Group is er een duidelijk beleid rondom veilig, verantwoord en milieubewust werken. Het beleid
inclusief gedragsregels is gevat in een handzaam boekje. Daarnaast is er binnen Gouda Vuurvast Services specifiek
aandacht voor de aanpak van fysieke belasting.

Gezond met pensioen
Arie van Vliet, directeur Gouda Vuurvast Services B.V., vertelt over de aanpak: “Mijn insteek is dat iedereen gezond zijn
pensioen in moet gaan. De gemiddelde leeftijd binnen het bedrijf is hoog, ca. 49 jaar. Daarnaast hebben we weinig
verloop en lange dienstverbanden van gemiddeld bijna 20 jaar. Met name bij de medewerkers van 55 jaar en ouder zien we de gevolgen van de zware fysieke belasting, de meeste mensen mankeren wel wat. Klachten aan schouders, rug en
nek. Het voorkomen van fysieke belasting blijft een uitdaging. Vooral als jongere medewerkers zien dat oudere
medewerkers ogenschijnlijk niets mankeren. Uiteraard is onze doelstelling om geld te verdienen, maar daarnaast ben ik
erg begaan met het lot van de medewerkers. Dat is een intrinsieke wens van mij, het duurt even voordat mensen dat ook begrijpen/daarin geloven. Mijn vader heb ik verloren door o.a. blootstelling aan asbest in de bouw, daardoor ben ik extra gemotiveerd om aandoeningen die niet meteen zichtbaar zijn te voorkomen.”

Wat hebben we gedaan?
 Vanaf 2010 is Gouda Vuurvast Services aan de slag gegaan met de aanpak van fysieke belasting in samenwerking met
Buro voor Fysieke Arbeid. Binnen Gouda Vuurvast Services zijn coaches opgeleid, dit zijn inmiddels acht medewerkers
inclusief de Directeur en de KAM Coördinator.
“Wij geloven erin dat het goed is als onze eigen medewerkers collega’s coachen, de coach wordt zo eerder geaccepteerd. De coaches zijn veelal ook oudere medewerkers met fysieke klachten. Zij stellen zichzelf als voorbeeld hoe het niet moet
en dat is krachtig. Daarnaast hebben alle medewerkers ook meegedaan aan diverse trainingssessies en workshops die
gegeven zijn door Buro voor Fysieke Arbeid.

In gesprek
In de praktijk gaan de coaches het gesprek aan met de medewerkers: “waarom doe je het zo? We hebben geleerd dat het beter is om het anders te doen en toch doe je het zo?” Arie “Het is interessant de achterliggende motivatie te ontdekken. Het meest genoemde bezwaar is ‘tijd’. Men heeft het gevoel het werk snel te moeten doen. Dit is echter een onterechte
aanname. Ik denk dat het voortkomt uit een hoge mate van betrokkenheid. Aandacht voor fysieke belasting is iets wat
continu aandacht vraagt. Net na het volgen van de training is men enthousiast, maar op een gegeven moment vervlakt
dat weer. Daarom gaan we hier binnenkort weer een boost aan geven. Het plan is om coachingformulieren in te voeren.
Elke coach vult een formulier in na een ronde. Op deze manier worden de bevindingen geregistreerd en kunnen we ook monitoren hoe het gaat.”

Continu verbeteren 
Verder kijken we voortdurend of zaken beter kunnen. We hechten belang aan een goede kwaliteit van het gereedschap. Ook zijn er door de jaren heen gewoonten veranderd. Een voorbeeld is de inrichting rondom de betonmenger. We zorgen nu voor een korte afstand tussen de zakken en de menger en zorgen doorlopend voor de ideale
tilhoogte zodat de fysieke belasting tot een minimum beperkt blijft. Een andere praktische oplossing is de ‘balancer’. Hiermee kunnen medewerkers hun sloophamer vasthouden zonder de belasting van het gewicht van de hamer, omdat deze
aan een veer bevestigd is. Het thema fysieke belasting komt daarnaast terug tijdens toolboxmeetings, uitvoerdersvergaderingen en tijdens de personeelsbijeenkomsten een paar keer per jaar.

De KAMcoördinator, René Plas, doet regelmatig rondes langs alle locaties. René: “Er is ook veel te winnen bij een goede
voorbereiding. We bespreken vooraf met de opdrachtgever hoe de werkplek wordt ingericht. De steigerbouwers kunnen dan bijvoorbeeld een extra trap of bordes maken. Ook proberen we de betonmixer altijd zo dicht mogelijk bij de ingang
van de oven te plaatsen. Dat is soms lastig omdat we niet de enige contractor op locatie zijn. “
Arie “We zijn een sociaal bedrijf, als we zien dat iemand het werk fysiek niet meer aan kan, kijken we hoe we dit kunnen
oplossen, bijvoorbeeld door kortere diensten, niet in de weekenden werken, etc. Sommige medewerkers hebben daar wel moeite mee, denken dan dat ze niet meer “voor vol” worden aangezien maar dat is natuurlijk absoluut niet zo, wij willen
graag dat deze mensen gezond van hun pensioen kunnen gaan genieten. Uiteindelijk is voorkomen natuurlijk nog beter.”
Wat levert het op?
Arie: “We hebben een laag ziekteverzuim gezien het werk dat we doen, deze schommelt tussen de 3,5 en 4% de afgelopen jaren. Daarnaast zien we een groot enthousiasme bij de medewerkers. Fysieke belasting is vaker een onderwerp van gesprek en medewerkers zijn zich bewuster van de risico’s. Onze proactieve houding, met aandacht voor veilig en gezond werken in het voorbereidingstraject wordt ook door opdrachtgevers gezien. Het heeft ons laatst een ‘veiligheidsprijs’
opgeleverd van een opdrachtgever! We worden als een professionele partner gezien, daarmee lopen we voor op onze
concurrenten. Het leuke is dus dat onze medewerkers hiermee een duidelijke bijdrage leveren aan het creëren van hun
eigen werkgelegenheid. Dit geven wij ook altijd aan, dat onze ovenbouwers feitelijk de belangrijkste ambassadeurs van
ons bedrijf zijn.”

Gouden tip
“Kijk vooruit en vooral naar mogelijkheden om te optimaliseren. Je hoeft namelijk niet ziek te zijn om beter te worden.”
Uitdaging De grootste uitdading voor het bedrijf is het promoten van een gezonde leefstijl van de medewerkers. “Omdat
iedereen op locatie, verspreid door het land, werkt krijgen we hier lastig grip op. Na een lange werkdag, bij terugkomst in het hotel, is de verleiding groot om ’s avond niets te doen en met elkaar een biertje te drinken. Daar is natuurlijk niets mis mee, het zorgt o.a. voor saamhorigheid maar het gevaar van o.a. overgewicht ligt op de loer. We zijn op zoek naar een
manier medewerkers te motiveren om een gezondere leefstijl aan te houden.”

Shares