Elke medewerker is zelf verantwoordelijk voor veilig en gezond handelen. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de inventarisatie en evaluatie van eventuele risico’s op de afdeling. Sinds kort hebben zij daar hulp bij gekregen op hun eigen werkvloer in de persoon van de arbo-contactpersoon. Zij zijn de extra ogen en oren van het afdelingshoofd op het gebied van veilig, gezond en prettig werken op de afdeling

Sinds kort is het mogelijk om, dichtbij je eigen werkvloer, advies te vragen aan een arbocontactpersoon. Carolien Motz, arboadviseur van MMC, legt uit wat die contactpersonen doen: “De arbo-contactpersonen ondersteunen hun leidinggevende als het gaat om de aandacht voor arbeidsomstandigheden. Zij kunnen bijvoorbeeld ondersteunen bij het opstellen van een risico inventarisatie en een plan van aanpak. Ook kunnen zij de leidinggevende
adviseren arbo-onderwerpen op de agenda van het werkoverleg te zetten. Verder is de contactpersoon zowel voor de leidinggevende als de
medewerkers hét aanspreekpunt voor arbogerelateerde zaken. Ze hebben een signaalfunctie en dragen de kennis die zij via ons krijgen over arbo-zaken over aan hun collega’s.”

Fysieke belasting bij beeldschermwerk

De arbo-contactpersonen worden voorgelicht over de risico’s die je op de werkvloer kunt tegenkomen. Deze voorlichting gebeurt in de vorm van verplichte bijeenkomsten die vier keer per jaar worden gehouden en waar arbo-therna’s worden behandeld. Tevens kunnen ze altijd terecht bij de arbo-adviseur voor vragen. Inmiddels hebben alle arbo-contactpersonen een workshop gevolgd van Buro voor Fysieke Arbeid over de omgang met fysieke belasting bij het werken met beeldschermen.

Juist op afdelingen als de OK en POK is de fysieke belasting vaak zwaar, vertelt Marion Slaats, arbo-contactpersoon van deze grote afdeling: “De enige die recht voor een operatie staat, is de chirurg. Alle anderen staan er scheef
voor. Dat geeft veel rug-, schouder- en nekklachten. 2,5 jaar geleden werd me gevraagd om ergo-coach te worden. Daarvoor heb ik verschillende workshops gevolgd; binnenkort volg ik er weer een. Naast ergo-coach en mijn functie
als operatieassistente ben ik nu ook de arbocontactpersoon voor de afdeling en volg ik ook de workshops die HRM aanbiedt. Ik vind het erg belangrijk om goed op de hoogte te zijn: zo kan ik mijn leidinggevende zo goed mogelijk
adviseren en die adviezen goed motiveren. Ik ben blij dat we nu oog hebben voor dit soort problemen. Het MT moest er wel aan wennen, maar nu neemt men mijn rol heel serieus. Naar mijn adviezen wordt geluisterd en men betrekt
mij bij besluitvorming. Zeker met de renovaties die gaan komen, is dit van groot belang. Ook mijn collega’s weten me nu beter te vinden. Ze zijn blij met wat ik voor hen kan betekenen – en dat is voor mij ook leuk!” Bij kantoorfuncties, zoals de afdeling marketing, communicatie en klantrelaties, speelt beeldschermwerk ook een belangrijke en soms belastende rol.

Anja van Foreest, secretaresse van de afdeling, heeft de workshop gevolgd en meteen in praktijk gebracht: “Een collega had last van haar schouder. Eerst heb ik haar geobserveerd en een analyse gemaakt. In de workshop hebben we geleerd te
zien wat de ideale positie is en wat fysiek belastend is. Dan valt je bijvoorbeeld op dat mensen scheef zitten, zonder dat ze het weten. Of bijvoorbeeld met één schouder omhoog werken.”

Shares