Nascholing chauffeurs – CCV Code 95

De nascholing voor beroepschauffeurs in het goederenvervoer is in 2009 in werking getreden. Deze verplichting komt voort uit Europese wetgeving en geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU voor behoud van code 95.

BvFA biedt aansluitend hierop trainingen die erkend zijn door het CCV. De verplichte nascholing bestaat uit totaal 35 uur en daar mag 5 jaar over worden gedaan. Voor de eerste periode die nu is ingegaan en voor de chauffeurs die reeds werkzaam als beroepschauffeur geldt een eenmalige langere periode van 7 jaar. Deze periode loopt af in september 2016.

Drie van onze opleidingen staan op de officiële lijst met nascholingscursussen die in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid worden aangeboden:

U14 – Communicatieve en Sociale vaardigheden / Professioneel Chauffeur (7 of 14 nascholingspunten)
U19 – Leefstijl (7 nascholingspunten)
U20 – Fysieke belasting (7 nascholingspunten)

In 2016 wordt de nascholing fysieke belasting (U20) door S.O.O.B. gesubsidieerd. Bedrijven die afdragen aan S.O.O.B ontvangen 100,- Euro subsidie per persoon. Hierdoor bedragen de kosten slechts 35,- euro per persoon (excl. CCV kosten

Werk aan fysiek werk-Boek PDF

Shares