Vanaf het najaar 2016 start het derde aanvraagtijdvak voor bedrijven en instellingen gericht op duurzame inzetbaarheid. Een van de thema’s is: Actief en gezond ouder worden: het bevorderen van de duurzame inzet van werkenden. Bedrijven die investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen 50% subsidie ontvangen met een maximum van 10.000,- euro.

Bij de eerder twee aanvraagtijdvakken hebben we samen met onze klanten succesvolle aanvragen gedaan voor deze subsidie. Mocht u ook interesse hebben om te werken aan duurzame inzetbaarheid en fysieke belasting dan maken we graag samen met u een plan.

Zodra er meer bekend is laten we dat weten. Voor nu alvast deze info op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor andere subsidies die nu al beschikbaar zijn voor onze trajecten hebben we hier een overzicht.

Shares