Eind 2013 is het boek Werk aan Fysiek Werk! verschenen. In dit boek beschrijft Bert van de Wijdeven (directeur Buro voor Fysieke Arbeid) hoe bedrijven verantwoord kunnen omgaan met fysiek werk en hoe zij praktisch vorm kunnen geven aan het thema duurzame inzetbaarheid.

Diverse media hebben de afgelopen maanden aandacht gehad voor het concept en het boek, zoals het vakblad SW-Journaal, het praktijkblad Veiligheid & Preventie, Arbo magazine, het Logistiek Magazine, Logistiek Totaal en een mooie reeks artikelen op de website www.logistiek.nl.

Ook vanuit de overheid is positief gereageerd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een persoonlijke brief aan Bert van de Wijdeven aan dat coaching, arbeidsmotoriek en professionalisering in zijn ogen belangrijke aandachtsgebieden zijn en het concept stemt hem hoopvol. Wij zijn inmiddels in gesprek met zijn medewerkers en mogelijk leidt dit tot een mooie samenwerking.

Sinds het uitbrengen van het boek zijn wij met enkele bestaande klanten in gesprek over aandachtsgebied 6 ‘Leefstijl en inzetbaarheid’. Samen zijn we bezig om een concrete aanpak samen te stellen.

Dit aandachtsgebied gaat over de vraag of en in welke mate een werkgever zich mag bemoeien met de levenswandel van een werknemer. In het bijzonder gaat het dan om de leefstijl en gezondheid van de werknemer en zijn of haar ‘employability’.

De bedrijven zijn geïnspireerd door ons standpunt dat een organisatie zich verantwoordelijk kan voelen voor het geven van een aanzet tot verbetering. Een belangrijk kenmerk van een organisatie, die deze verantwoordelijkheid serieus neemt, is de structuur die men daaraan geeft en de beleidsmatige opzet die men kiest. Een actief beleid op dit vlak is een kenmerk van Werk aan Fysiek Werk!, waarbij een duidelijke visie, een heldere communicatie daarvan, concrete en meetbare doelstellingen, vastgelegde verantwoordelijkheden en planmatig werken onderdeel zijn.

Het boek is te bestellen op managementboek.nl en via uitgeverij Damon in Budel.

Shares