Referenties

Klanten over hun ervaringen met Buro voor Fysieke Arbeid

300 Coaches Fysieke Arbeid opgeleid bij de Sligro Food Group

Sinds 2001 leidt BVFA Coaches Fysieke Arbeid op bij Sligro Food Group. Binnen alle onderdelen van deze organisatie zijn in totaal ongeveer 300 Coaches Fysieke Arbeid actief om de collega’s op de vloer te ondersteunen in diverse opleidingstrajecten.

Jan Hoenselaars (hoofd opleidingen Sligro Food Group) geeft aan waarom er gewerkt wordt met interne coaches:

“Ze staan dicht bij de dagelijkse praktijk en de coaches staan garant voor de vertaling van vakmanschap. Hierdoor kunnen ze bijdragen aan het implementeren van nieuwe concepten, ideeën, werkwijzen, e.d., waardoor de draagkracht voor een uniforme manier van werken en beroepshouding wordt vergroot. Daarnaast kun je met coaching veel meer aandacht geven aan de individuele werknemer.”

Geluiden die hij van de vloer te horen krijgt zijn positief.

“Na een relatief korte gewenningsperiode vinden de medewerkers het nu normaal dat ze gecoacht worden door een collega of leidinggevende.”

“Medewerkers zijn door de coaching op een bredere basis inzetbaar.”

Ook Jan van Dam (vestigingsdirecteur Sligro Weert) geeft aan voordelen te ondervinden van het werken met interne Coaches Fysieke Arbeid:

“We hebben er bewust voor gekozen onze managementteamleden op te leiden als coach, zodat ze naast het aansturen ook inhoudelijk bezig zijn met de kwaliteit van de medewerkers. Ik merk dat het managementteam bewuster en meer op dagelijkse basis bezig is met vakmanschap. Medewerkers zijn door de coaching op bredere basis inzetbaar.”

“Wat ik het leukste vind aan coaching? Als ik mijn cursist met passie bezig zie.”

Coaches zelf ervaren de coachopleiding natuurlijk vanuit een ander oogpunt. Zij zijn degenen die een verandering ondergaan. Over het algemeen ervaren deelnemers de opleiding dan ook op persoonlijk vlak vooral als “pittig”. Coach Rein Friederichs van Sligro Roosendaal geeft aan:

“Het is prettig praktijkgerichte handvatten te hebben om mensen beter te kunnen begeleiden en dat bedoel ik in de bredere zin van het woord: ik gebruik de opleiding niet alleen om medewerkers tijdens een opleiding te coachen, maar ook bij het begeleiden van een stagiaire en gewoon om vragen van collega´s te beantwoorden of collega’s in te werken. Mijn belangrijkste taak als coach vind ik namelijk het continueren van vakmanschap. Ik voel me nu beter onderbouwd om dit te doen, mijn rugzak is beter gevuld.”

Op de vraag wat hij het leukste aan coachen vindt, antwoordt Rein:

“Als ik mijn cursist met passie bezig zie met opdrachten op de manier waarop ik het uitgelegd heb. Je ziet dan gewoon het enthousiasme van de medewerker groeien.”

Wilt u meer weten?
Bel Ewout Brehm (0413-477703)
of mail hem uw vraag.

Shares