Referenties

Klanten over hun ervaringen met Buro Voor Fysieke Arbeid

SW-bedrijf WML: Zwaar tillen aan fysiek werk

Fysiek werk geeft een verhoogde kans op overbelasting in en rondom de gewrichten. Door training en coaching kan de fysieke belasting op iedere werkplek worden verminderd. Het resultaat is een gezondere werkomgeving en minder ziekteverzuim. Leidinggevenden van SW-bedrijf WML in Waalwijk volgden een training gericht op de omgang met fysiek belastende arbeid.  De zorg omtrent het ziekteverzuim groeide. Dat gold vooral voor de afdeling Cleanroom, waar de medewerkers onder andere operatiepakketten samenstellen’, vertelt Hermien Heuver, senior P&O-adviseur bij WML. ‘We waren op zoek naar ideeën voor een preventieve aanpak waarbij de afdeling eens goed onder de loep werd genomen.’

Daarvoor werd onder andere Buro voor Fysieke Arbeid gevraagd om te helpen. In een eerste oriëntatie kwam naar voren dat er bij WML veel aandacht is voor de werknemers. Leidinggevenden letten op de houding van hun personeel en op de indeling van de werkplekken. Er zijn verschillende aangepaste  stoelen en werktafels. Maar meestal zijn deze voor mensen met klachten en het doel is om juist te voorkomen dat iemand pijn aan zijn rug, schouders of nek krijgt. De conclusie van de oriëntatie was dat het bijscholen van de leiding voor de afdeling veel winst zou kunnen betekenen. Zij kent de  afdeling namelijk heel goed en heeft direct contact met de medewerkers, waardoor zij kan zorgen voor een individuele coaching. Er werd gekozen voor de opleiding Coach Fysieke Arbeid. Bij het management van WML ontstond vervolgens de wens om niet alleen de leiding van de Cleanroom  hierin bij te scholen, maar ook de leidinggevenden van de afdelingen Wasserij, Verpakken & Assembleren, Vincentius, Facilitaire Dienst, Twiddus, de kwaliteitsafdeling en daarnaast de  arbodeskundige en de werkplanners.

Gewoonten veranderen

In de opleiding was er allereerst aandacht voor het kijken naar fysieke belasting. Welke houding of  beweging is fysiek belastend en waarom? Komen er gewrichten in een eindstand? Is er misschien Sprake van een constante spierspanning? Hoe kan ik dat herkennen en beoordelen? Wanneer is een houding of beweging belastend en wanneer niet? Vervolgens leerden de coaches om volgens een goede structuur te onderzoeken welke verbeterpunten er mogelijk zijn om die belasting te  verlagen. Dat kunnen oplossingen zijn in de werkhouding of in de beweging die wordt gemaakt. Ook de volgorde van werken, de afwisseling in het werk of het gebruik van hulpmiddelen kunnen fysieke belasting verminderen. Als je eenmaal hebt uitgedacht hoe het zou kunnen of moeten, dan ben je er nog niet. Het zit vaak ook in het gedrag van de medewerker. Dus moet er worden gecoacht; de gewoonten van de medewerkers moeten veranderen. De opleiding was vooral op de praktijk gericht: op alle afdelingen zijn werkplekken onderzocht en aangepast en de medewerkers getraind om hun houding en bewegingen te verbeteren. Tijdens de lessen werd er veel in de praktijk geoefend, overlegd en uitgeprobeerd. De deelnemers gingen zelf aan de werkplekken werken en voelen wat er in het lichaam gebeurt. Alleen dan kan worden ingeschat wat schouderbelasting inhoudt  of wat een hele dag zitten voor de rug en nek betekent. Iedere deelnemer koos als opdracht een werkplek op zijn eigen afdeling. Deze plek was de leidraad voor alle leerstof. Ook keken alle deelnemers mee op  andere afdelingen.

WML

Eyeopener

Voor WML heeft het traject veel opgeleverd. ‘Ik kijk nu verder dan alleen het werk dat gedaan moet worden’, zegt Coen Beuger, afdeling Verpakken & Assembleren. ‘Natuurlijk wist ik al dat repeterend werk belastend is en zorgde ik voor afwisseling in de werkzaamheden. Maar dat kan niet altijd en nu ga ik dan toch een stapje verder: ik zoek naar mogelijkheden om het repeterende werk minder belastend te maken. Bijvoorbeeld door de werktafel anders in te delen zodat iemand niet alleen met  rechts werkt, maar juist twee handen gebruikt.’   Els van de Bosch, Vincentius: ‘De aanpassingen die ik heb gedaan op basis van mijn onderzoek van de werkplek van medewerker Ufuk, hebben we inmiddels bij nog vier medewerkers kunnen doen. Ook voor hen was het aanpassen van de tafelindeling en de armsteunen een oplossing. We kijken nu kritisch naar de hele afdeling. De grootste  eyeopener tijdens de opleiding was het zelf meewerken, voelen en ervaren wat het werk inhoudt en  met je lichaam doet. Als een medewerker me nu een vraag stelt over zijn werkplek, zal ik altijd eerst zelf gaan voelen voordat ik iets ga veranderen. Verder heb ik de kennis die ik opdeed gedeeld zodat we op de hele afdeling hiermee bezig kunnen zijn.’

Borging essentieel

Arno Schapendonk, afdeling Cleanroom: ‘Eerder liep ik over de afdeling en zag ik wel als iemand niet goed in zijn stoel zat. Dan zei ik: “Ga eens rechtop zitten.” Nu zie ik veel beter wat er dan precies niet goed aan is en kijk ik veel meer naar zijn handelingen: hoe pakt hij, reikt hij, met welke hand en zit hij dichtbij? Ik probeer dan de handelingen te versimpelen door bijvoorbeeld met twee handen te laten werken. Vorige week nog hebben we het inpakken van spuitjes aangepast: niet meer per drie maar per twee of vier spuitjes, want dan kun je met twee handen evenveel doen en verdeel je dus de belasting beter. Het effect hiervan op het ziekteverzuim is nu al merkbaar op de afdeling.’ Patrick Blom, afdeling Verpakken & Assembleren: ‘Ik let op als ik rondloop en ben alerter – mijn denkwijze is veranderd. Helaas heb ik door drukte op de afdeling weinig tijd om er echt goed mee aan de slag te  gaan. Als ook de voormannen van de afdeling deze kennis zouden hebben, zouden we op deze afdeling echt bezig kunnen gaan met het verlagen van de belasting.’  “Alle deelnemers hebben behoefte aan een vervolg of herhaling op lange termijn’, vervolgt Schapendonk. ‘Zij willen de ervaringen op hun afdelingen delen en brainstormen over zaken die ze tegenkomen. Deze vorm van borging is essentieel om het effect binnen de organisatie te vergroten. Daarom heeft iedereen de opdracht gekregen om binnen hun afdelingen de aandacht  voor fysieke belasting vast te houden.’

Copyright SW-Journaal / www.y-publicaties.nl

Wilt u meer weten?
Bel Ewout Brehm (0413-477703)
of mail hem uw vraag.

Shares