Aan de slag met fysieke arbeid: van zwaar naar duurzaam werk

Op 16 oktober jl. heeft de bijeenkomst ‘Aan de slag met fysieke arbeid: van zwaar naar duurzaam werk’ plaatsgevonden bij Sligro Food Group in Veghel. Deze bijeenkomst ging over duurzame inzetbaarheid en fysiek belastend werk.

Tijdens deze bijeenkomst hebben vier werkgevers aangeboden om hun verantwoorde omgang met fysieke arbeid te delen met collega bedrijven via het Pay it Forward-principe. Dat betekent dat bedrijven met ervaring op het thema kosteloos hun kennis en ervaring delen met collega werkgevers.

In februari heeft Nissan een eerste bijeenkomst georganiseerd. Op 15 april 2015 organiseert Sligro Food Group de tweede Pay it Forward-bijeenkomst bij de Sligro zelfbedieningswinkel in Eindhoven. De ontvangst is vanaf 13.00 uur. Het programma start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur.

Sligro licht toe hoe zij in hun hele organisatie, via de methodiek van professionaliseren, in staat zijn geweest van het fysieke werk een vak te maken. Ze vertellen over de wijze waarop ze dit hebben georganiseerd, wat het heeft opgeleverd en hoe dat geborgd is in hun organisatie. Na de toelichting is er volop gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Ook zal er een rondleiding zijn in de nieuwe zelfbedieningsvestiging van Sligro Eindhoven.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst bij Sligro Food Group via deze link. Het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelding is helaas nog geen garantie voor deelname.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst bij te wonen, maar toch op de hoogte gehouden willen worden van toekomstige Pay it Forward-bijeenkomsten rondom het thema fysiek belastend werk, dan kunt u zich ook aanmelden voor het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Dat kan via deze link.

Wij hopen u te zien op één van de bijeenkomsten in 2015!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, programma Duurzame Inzetbaarheid

Buro voor Fysieke Arbeid

TNO

Shares