Duurzame inzetbaarheid is momenteel voor veel bedrijven een belangrijk thema. Hoe zorg je ervoor dat de medewerker het werk volhoudt en inzetbaar blijft? Zeker als het fysiek werk betreft, is dat een grote uitdaging: het imago van het werk is vaak slecht, een carrièreplanning is voor deze doelgroep niet zo vanzelfsprekend en de gezondheidsschade ligt voortdurend op de loer.

Begin november 2013 is bij uitgeverij Damon het boek ‘Werk aan Fysiek Werk!’ verschenen. Hierin beschrijft Bert van de Wijdeven hoe bedrijven verantwoord kunnen omgaan met fysiek werk en hoe zij praktisch vorm kunnen geven aan het thema duurzame inzetbaarheid. Daarnaast plaatst de schrijver ook enkele kanttekeningen voor meer algemene verbeteringen. Zo bepleit hij een kwaliteitslabel voor een verantwoorde omgang met fysiek werk en roept hij het beroepsonderwijs op om leerlingen in fysieke beroepen beter voor te bereiden. Ook bespreekt hij de noodzaak van een nieuwe discipline in de gezondheidszorg om de kloof naar arbeid te overbruggen: de arbeidsgerichte herstelbegeleiding.

Fysieke arbeid

Ongeveer een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking verricht fysieke arbeid. Ondanks de ver doorgevoerde mechanisering is deze arbeidsvorm in nagenoeg alle sectoren nog volop aanwezig, denk bijvoorbeeld aan de zorg, de bouw, de logistiek, de industriële productie en de agrarische sector. Dat zal in de toekomst ook zo blijven, zeker als de roep om de terugkeer van de maakindustrie gehoor krijgt.

Bij de benadering van deze problematiek ligt de focus als vanzelfsprekend op de fysieke belasting en de ergonomie. Het thema duurzame inzetbaarheid vraagt echter om een andere, een bredere benadering. Deze benadering wordt in ‘Werk aan Fysiek Werk!’ beschreven aan de hand van een zestal aandachtsgebieden. Een serieuze motorische training van de medewerkers en hun betrokkenheid bij de werkplek en de organisatie van het werk is zo’n aandachtsgebied. De manier van leidinggeven is er ook een. Bij fysiek werk moet de leidinggevende veel meer een trainer-coach zijn, dan een manager die uitsluitend stuurt op het eindresultaat. Andere aandachtsgebieden zijn de omgang met blessures en de professionalisering van werk. Als laatste genoemd, maar zeker niet het minste, is de aandacht voor de leefstijl en de loopbaan van de medewerker. Statistieken geven onmiskenbaar aan dat mensen die laaggeschoolde arbeid verrichten minder lang in gezondheid leven. Bedrijven kunnen ook op dit terrein de handschoen op nemen en op de juiste manier hun verantwoordelijkheid tonen.

‘Werk aan Fysiek Werk!’ beschrijft dus een integrale benadering die bedrijven kunnen gebruiken als graadmeter voor het bestaande beleid, maar ook als inspiratiebron voor de toekomst.

Boek ‘Werk aan Fysiek Werk!’
Het boek Werk aan Fysiek Werk! is voor € 24,90 te bestellen via uitgeverij Damon in Budel, maar ook in de boekhandel en via de bekende webshops.
144 pagina’s, ISBN 978 94 6036 1661.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Buro voor Fysieke Arbeid, Bert van de Wijdeven
06 53 37 16 46
bvdwijdeven@bvfa.nl

Shares