Van Zwaar naar Duurzaam werk!

In 2012 zijn we samen met Kawasaki gestart met het project Stay Healthy. Stap voor stap is er gewerkt aan het creëren van een nieuwe cultuur waarbij aandacht voor fysieke belasting een onderdeel van het werk is geworden.

TNO heeft voor dit project een kosten-baten analyse uitgevoerd. Naast dat het veel kosten bespaart door een daling in het ziekteverzuim van 10% naar 5%, levert het ook nog een aantal kwalitatieve baten op. oa:

– de betrokkenheid en motivatie van medewerkers is vergroot
– medewerkers helpen mee om werkprocessen te verbeteren
– werkprocessen verlopen kwalitatief beter en sneller
– fysieke belasting in het werk is verminderd

Hieronder is de berekening te lezen. Deze is in zijn geheel te downloaden.

goede%20praktijk%20%20-%20Kawasaki(2)

Shares