15 jaar geleden ontstond er paniek want RSI zou volksziekte nummer 1 worden in Nederland. Het beeldschermwerk nam in korte tijd enorm toe. De eerste ernstige gevallen van RSI met blijvende klachten maakte de paniek groot. Het is gelukkig allemaal erg meegevallen. Toch is er een toename geweest van beeldschermwerk. Er zijn momenteel nagenoeg geen arbeidssituaties meer denkbaar waarbij niet wordt gewerkt met beeldschermen. De vraag of het werken met beeldschermen eigenlijk wel gezond is doet zich dan ook vaak voor en het is een geliefd onderwerp voor onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek heeft tot veel uiteenlopende conclusies geleid. In een recent onderzoek naar de relatie tussen computergebruik en RSI wordt geconcludeerd dat lang computergebruik niet van invloed is op RSI (zie persbericht). Deze conclusie is er een met een kanttekening. Wanneer namelijk er sprake is van ‘weinig variatie in werktaken’, ‘tegelijkertijd computer en telefoongebruik’ of ‘overmatige toewijding aan het werk’ is de kans op klachten met 400% vergroot zo concludeert men. Volgens mij is een van deze situaties op heel veel beeldschermwerkers van toepassing en daarom is kennis van zaken essentieel.

Shares