Coöperatie DELA is een coöperatieve onderneming met een missie, in 1937 opgericht om goede, waardige uitvaarten mogelijk te maken voor haar leden, ongeacht rang of stand.

Sinds het najaar van 2015 ondersteund Buro voor Fysieke Arbeid Coöperatie DELA in de omgang met fysieke belasting van haar medewerkers. In het eerste jaar bestond de ondersteuning uit medewerkers van uitvaartcentra inzicht geven en trainen in de fysieke belasting middels workshops op de verschillende locaties. In het najaar van 2016 is een ESF subsidie aangevraagd voor een project met als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de crematoria te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Een belangrijke vraag van Coöperatie Dela was op het moment van de subsidie aanvraag:

“Hoe kunnen we onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden, zodat ze gezond en zonder fysieke klachten aan het werk blijven tot het pensioen en daarna?” Steeds meer medewerkers in de crematoria en uitvaartcentra zijn 50+ en de vraag is wat Dela kan doen om ervoor te zorgen dat medewerkers de rest van hun werkzame leven gezond blijven en ook daarna nog van hun pensioen kunnen genieten. In het kader van Duurzame Inzetbaarheid is vooral de fysieke belasting een belangrijk onderdeel van het project voor Coöperatie Dela.

Om bij DELA richting de toekomst ook continuïteit te geven aan fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid is ervoor gekozen om de expertise over fysieke belasting over te dragen naar medewerkers van Coöperatie Dela waardoor een goede omgang met fysieke belasting op een gestructureerde manier geborgd kan worden in de organisatie.

Crematoria

In het ESF project is de eerste stap gericht op de medewerkers horeca en medewerkers crematorium van de crematoria van Coöperatie DELA. Alle 280 medewerkers in de crematoria worden op dit moment opgeleid in een goede omgang met fysieke belasting. Per crematorium worden een aantal coaches fysieke belasting opgeleid. Deze interne ergo-coaches leren de collega’s te coachen en trainen in de juiste arbeidsmotoriek in de horeca- en crematorium werkzaamheden.

Medewerkers krijgen een bewustwordingsworkshop waarna de ergo-coach 3-4 keer coacht tijdens werkzaamheden.

De coaches krijgen extra ondersteuning in hun rol. Enerzijds dus gericht op de eigen motoriek en coaching en training van de collega’s, maar anderzijds ook op het verbeteren van werkplekken en/of situaties.

Tijden het project zal er borging worden ingericht. Beoogde vormen van borging zijn jaarlijkse coachbijeenkomsten waarin de ergo-coaches ervaringen uitwisselen en nieuwe werkmethodieken leren coachen. Maar ook audits gericht op de organisatie van coaching van fysieke belasting en verbeterpunten per locatie.

Op dit moment worden op alle locaties coaches opgeleid en worden er bewustwordingsworkshops gegeven voor de medewerkers. Er zijn profielen fysieke belasting gemaakt voor de medewerkers horeca en de medewerkers crematorium. Ook zijn er verschillende motorische handelingen beschreven, ondersteund met foto’s, waarmee de coach intern met zijn/haar collega aan de slag kan.

Overbrengen en Verzorgen

Naast het ESF-project voor de crematoria wordt op dit moment een planning gemaakt voor het opleiden en trainen van coaches en medewerkers die binnen Coöperatie DELA het vervoer en verzorging van overledenen uitvoeren. Het thuis ophalen van een overledene is fysiek werk en het vraagt vaardigheid van medewerkers om dit professioneel en met weinig fysieke belasting te doen. Voor het verzorgen en kisten van een overledene geldt hetzelfde. In de zomer van 2017 is met een pilotgroep medewerkers onderzocht welke transfers van de overledene getraind moeten worden om ervoor te zorgen dat elke medewerker van DELA dit verantwoord kan doen. Inmiddels zijn de eerste coaches fysieke belasting in opleiding. Binnenkort zullen medewerkers een training krijgen waarna de interne coaches de collega’s tijdens het werk, maar ook in speciale trainingsbijeenkomsten zullen trainen in de juiste technieken en vaardigheid. Het gaat dan om een overledene van bed op een brancard te verplaatsen, maar ook de brancard in en uit de auto. Om een overledene thuis op te halen en op een verantwoorde manier van een trap naar beneden te vervoeren is een matras ontwikkelt. Echter vraagt deze handeling training en oefening om dit vaardig en met weinig fysieke belasting te kunnen doen.

Voor de verzorging en het kisten zijn weer hele andere technieken nodig en is het gebruik van de tillift een belangrijke vaardigheid. Maar ook de uitgangshouding bij een verzorgingstafel of het rijden met een baar zijn technieken die worden getraind in de opleiding en coaching.

Coaches fysieke belasting

Door de interne coaches te leren coachen en ook te analyseren waar de fysieke belasting verminderd kan worden, krijgt Coöperatie DELA intern medewerkers die meedenken over verbeteringen en ook deskundig zijn om vanuit een motorisch kader steeds op zoek te zijn waar de fysieke belasting nog minder kan. Dit moet stap voor stap een onderdeel worden van de vakkundigheid van de medewerkers die de rol van coach hebben gekregen.

Betrokkenheid

De betrokkenheid van medewerkers van Coöperatie DELA bij hun werk en ook bij mogelijke verbeteringen is groot. Inmiddels wordt het verminderen van fysieke belasting door het toepassen en trainen van eenvoudige motorische principes (zoals staan op twee benen, recht voor het werk staan, maar ook slim werken) steeds meer gemeengoed binnen DELA. Om echter de beoogde doelen te bereiken is er nog de nodige inspanning en training nodig. In 2018 zal hierin weer een grote stap worden gemaakt.

Shares