MKB Fysiek

In het MKB wordt nog altijd veel fysiek werk verricht. Speciaal voor het Midden en Klein bedrijf heeft Buro voor Fysieke Arbeid een nieuw product ontwikkeld: MKB -Fysiek.

Nu de gemiddelde leeftijd stijgt brengt dat een extra risico met zich mee. De belastbaarheid van de medewerker wordt minder en de kans op een blessure groter. Een blessure is voor een MKB bedrijf een groot probleem, zowel voor de medewerker als voor de ondernemer. Even iets anders doen of investeren in automatisering en robotisering is meestal geen optie. Ander werk zoeken evenmin, want de loyaliteit is erg groot. Wat te doen? Hoe kun je in een klein bedrijf effectief aandacht besteden aan fysieke belasting? Het is een belangrijk vraagstuk, zeker nu ook opdrachtgevers meer en meer belang hechten aan het thema duurzame inzetbaarheid!

Het is bekend dat de fysieke belasting voor een groot deel wordt bepaald door de manier van werken en door de inrichting van het werk. Meestal zijn dat automatismen waar niemand bij stil staat. Dat is jammer, want door aandacht hieraan te besteden kan veel belasting worden weggenomen. Buro voor Fysieke Arbeid heeft hierin al meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in veel verschillende bedrijven en sectoren. In het voorjaar van 2016 is, met ondersteuning van MKB-Nederland, in een 14-tal bedrijven onderzocht hoe deze ervaring beschikbaar gemaakt kan worden voor kleinere bedrijven. Dit heeft geleid tot een praktisch en effectieve aanpak die met groot enthousiasme is ontvangen, zowel door de directies als op de werkvloer.

De aanpak

De inzet is ongeveer 4 dagdelen per bedrijf. Een ervaren trainer bekijkt het werk en de werkomgeving en gaat samen met een of twee medewerkers (coaches) op zoek naar verbeteringen in de fysieke belasting. De trainer kan meestal direct een aantal quick-wins noteren. Belangrijker is echter dat de coaches leren hoe zij naar fysieke belasting kunnen kijken en hoe zij systematisch kunnen zoeken naar verbeteringen. Het gaat meestal om kleine dingen die een groot effect hebben. Het kan bijvoorbeeld een werkplek zijn die iets anders kan worden ingericht, of een werkwijze die kan worden aangepast. De coaches leren ook hoe zij collega’s kunnen coachen om het werk anders aan te pakken.

Het resultaat Na afloop ligt er een lijst van concrete en haalbare verbeteringen, zijn er enkele coaches die kennis hebben van fysieke belasting en die collega’s kunnen coachen. Medewerkers hebben tips gekregen waarmee zij meteen de belasting kunnen verminderen. Coaches van verschillende bedrijven kunnen via een platform ervaringen en oplossingen met elkaar delen. Op deze manier wordt met een geringe inspanning de omgang met fysieke belasting definitief veranderd en krijgt het de aandacht die het verdient.

Voorbeelden:

Ardo Bv

>Royal Steensma

Waarom Buro voor Fysieke Arbeid:

  • Ruim 30 jaar praktische ervaring.
  • Onze trainers kennen de inhoud van het werk en spreken de taal van de werkvloer.
  • Bewezen methodiek afkomstig uit de wereld van de topsport.
Wilt u meer weten?
Bel Ewout Brehm (0413-477703)
of mail hem uw vraag.

Shares