Sinds 2010 werkt Buro voor Fysieke Arbeid samen met Van Gelder om de medewerkers te ondersteuning in het uitvoeren van de fysieke werkzaamheden. De samenwerking komt voort uit de relatie die Buro voor Fysieke Arbeid heeft met Deli XL. Tot januari 2010 maakte Van Gelder Venlo onder de naam Verhaaren deel uit van Deli XL. ‘Doelstelling op langere termijn is het terugbrengen van het ziekteverzuim door fysieke klachten’ aldus Marijn Braks, kwaliteitsmanager van Van Gelder.

Werkplekonderzoek

Het project begon met een uitgebreid werkplekonderzoek om een goed beeld te krijgen van de fysieke belasting in het werk. ‘Uit het werkplekonderzoek zijn een aantal opvallende zaken naar voren gekomen, met betrekking tot werkzaamheden. Medewerkers ontwikkelen ieder voor zich een eigen techniek, waarbij de belasting vaak ongunstig is voor spieren en gewrichten’ geeft Braks aan. ‘Dit is voor ons aanleiding geweest om te starten met het opleiden van de medewerker. Met name de werkhouding en het ‘slimmer’ werken zorgen voor een lagere belasting bij de medewerkers.’

Coaches Fysieke Arbeid

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers ook echt leren met de nieuwe technieken om te gaan in het werk heeft Van Gelder er voor gekozen om een aantal Coaches Fysieke Arbeid op te leiden in hun organisatie. Samen met de medewerkers denken de coaches na hoe de werkplekken het beste ingericht kunnen worden en trainen ze echt op de werkplek om de houding en bewegingen te verbeteren. De coaches spelen ook een rol bij de herhalingen. Zo wordt de omgang met fysieke arbeid goed geborgd in de organisatie. Braks geeft aan dat iedere medewerker de basiscursus Professionele Arbeidsmotoriek volgt. ‘Momenteel wordt er een eigen trainer opgeleid, die de basisgroepen kan gaan trainen. Dit alles in samenwerking met Buro voor Fysieke Arbeid, die de trainer en coaches opleidt.’

De trainer leiden we op om zelf flexibeler te worden binnen onze organisatie met betrekking tot het opleiden van medewerkers, het geven van de basiscursussen. Door het volledig in eigen beheer uit te voeren worden de opleidingen echt “van onszelf”. Hierdoor ontstaat een groot draagvlak bij zowel de leiding als de medewerkers. Het financiële aspect speelt hierbij ook een rol.

Als laatste de vraag aan Marijn Braks of je het andere AGF-bedrijven zou aanraden om op deze manier om te gaan met fysieke belasting?

‘Dat zal per bedrijf verschillend zijn. Bij Van Gelder wordt relatief nog veel handwerk uitgevoerd. Het is echter altijd raadzaam om de fysieke belasting van de medewerkers te toetsen (d.m.v. een werkplekonderzoek) en naar aanleiding van de uitkomst de medewerkers te trainen/coachen en bewuster te maken van de fysieke belasting van het eigen lichaam tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.’

Vanaf 1 januari 2011 is de workshop ‘Stilstaan bij bewegen‘ van Buro voor Fysieke Arbeid opgenomen in het cursusaanbod van het AGF groothandelsfonds. Op deze manier kunnen bedrijven in de AGF-branche tegen een sterk gereduceerd tarief van 50% een eerste stap maken in de vermindering van de fysieke belasting van hun medewerkers. Een mooie manier om kennis te maken met de Buro voor Fysieke Arbeid. Naast van Gelder ondersteunt Buro voor Fysieke Arbeid in de AGF branche o.a. Smeding Groenten en Fruit in de omgang met fysieke arbeid.

Shares