Sligro Food Group (Veghel): ‘Goede training, coaching en begeleiding wordt gewaardeerd.’

Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven tot aan je pensioen. Hoe doe je dat bij fysiek belastend werk? Op donderdag 16 oktober komen ruim 150 werkgevers van verschillende bedrijven en organisaties bij elkaar in Veghel om bij gastbedrijf Sligro Food Group kennis over duurzame inzetbaarheid binnen fysiek belastend werk te delen.

Grote gevolgen voor gezondheid

Van alle werknemers in Nederland voert 42% met regelmaat fysiek belastend werk uit. Dat kan bestaan uit kracht zetten, repeterende handelingen of werken in ongunstige houdingen. De gevolgen op de gezondheid van zwaar fysiek werk zijn groot. In de laatste twaalf maanden had 53% van de werknemers klachten aan hun lichaam, 29% van al het werkgerelateerde verzuim is te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat. Dit kost werkgevers ruim 530 miljoen euro per jaar. Zowel werkgevers als werknemers hebben groot belang bij het verbeteren van veerkracht, weerbaarheid en vitaliteit op de werkvloer. Dit leidt tot een daling van het ziekteverzuim en verhoging van de motivatie en arbeidsproductiviteit. Sligro Food Group is één van de voorlopende organisaties die op 16 oktober zijn aanpak presenteert.

Sligro Food Group

Het werk dat binnen de Sligro Food Group wordt verricht bestaat voor een groot deel uit fysieke arbeid. Van bakkers tot orderpickers en van caissières tot chauffeurs. Sligro Food Group zorgt voor een intensieve training en coaching van alle medewerkers. Behalve op de fysieke belasting wordt ook sterk ingezet op het vakmanschap van de medewerkers. Het zogenaamde ‘ongeschoolde’ werk is geprofessionaliseerd door trainingen en opleidingen. Inmiddels zijn medewerkers meer trots op hun werk.

Bijeenkomst 16 oktober, Veghel

Op 16 oktober praten werkgevers met elkaar over hoe succesvol maatregelen op de werkvloer kunnen worden toegepast. Ook is er aandacht voor verschillende methodes om inzicht te krijgen in de fysieke belasting van werknemers. Bedrijven die deelnemen zijn onder andere HEMA, Kawasaki Motors Europe, Technische Unie en Nissan Motor Parts Center. Ook Sligro Food Group deelt kennis met de aanwezigen.

De bijeenkomst is een initiatief van het programma duurzame inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en het Buro voor Fysieke Arbeid.

Shares