Werkplekonderzoek

Aandacht voor de werkplek én de manier van werken

Verbeteringen in het werk beginnen met een werkplekonderzoek

  • Heeft u te maken met een hoog ziekteverzuim. Wilt u dat verminderen?
  • Wilt u vervolg geven aan een uitgevoerde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?
  • Of wilt u investeren in de gezondheid van uw medewerkers?

Een goed werkplekonderzoek laat precies zien waar en op welke manier u de lichamelijke arbeidsbelasting van uw medewerkers kunt verminderen. We richten samen met de medewerker de werkplek optimaal in en geven concrete tips over de manier van bewegen in het werk. Op deze manier kan de medewerker zelfstandig de verbeteringen doorvoeren.

Wilt u weten hoe uw organisatie omgaat met fysieke belasting van medewerkers? Een werkplekonderzoek Fysieke Arbeid geeft een glashelder beeld.

Beeldschermwerk is een speciale vorm van fysieke belasting. Bij ons werkplekonderzoek Beeldschermwerk begeleiden wij medewerkers bij het inrichten van de werkplek. Zo worden RSI en KANS klachten voorkomen.

Ziekteverzuim vaak veroorzaakt door fysieke klachten

Fysieke klachten zijn vaak de oorzaak van verzuim in organisaties. Bedrijven waar veel fysiek werk plaatsvindt lopen een groter risico op medewerkers met gezondheidsklachten. Zeker als mensen al blessures hebben of als hun leeftijd toeneemt.

Zonder structurele aandacht voor een goede werkplek, werkinhoud en werkorganisatie loopt een onderneming grotere kans op een hoog ziekteverzuim.

Een werkplekonderzoek laat precies zien op welke manieren het werk minder belastend kan zijn. Of uitdagender en minder eentonig.

Overigens is zo’n onderzoek niet alleen nuttig in het geval van lichamelijk werk. Ook op plekken waar mensen langer dan twee uur per dag achter een beeldscherm zitten is het relevant. Een goede werkplekinrichting is immers erg belangrijk om RSI- en KANS-klachten te voorkomen.

Voorkom gezondheidsklachten en bespaar veel tijd en geld

Een werkplekonderzoek geeft snel en efficiënt inzicht in de wijze waarop uw organisatie omgaat met fysieke arbeid. U krijgt een helder advies over het verminderen van de fysieke belasting in uw organisatie.

Verbeteringen zijn er altijd! Door onze systematische en unieke aanpak ziet u in een oogopslag waar de winst te behalen is. Handel preventief, voorkom gezondheidsklachten van medewerkers en bespaar hierdoor op termijn veel geld.

Onze werkplekonderzoeken

Wilt u meer weten?
Bel Ewout Brehm (0413-477703)
of mail ons uw vraag.

Buro voor Fysieke Arbeid werkt o.a. voor:

logo's coaching
werkplekonderzoek fysieke arbeid

Werkplekonderzoek Fysieke Arbeid

Een analyse van de omgang met fysieke belasting in uw organisatie en haar werkplekken.

> Werkplekonderzoek bij fysieke belasting

werkplekonderzoek beeldschermwerk

Werkplekonderzoek Beeldschermwerk

Individuele instructie gericht op de werkplek-inrichting. De medewerker krijgt kennis en inzicht in fysieke belasting bij beeldschermwerk.

> Werkplekonderzoek bij beeldschermwerk

 

Buro voor Fysieke Arbeid:

  • Ruim 30 jaar praktische ervaring.
  • Onze trainers kennen de inhoud van het werk en spreken de taal van de werkvloer.
  • Bewezen methodiek afkomstig uit de wereld van de topsport.
Shares