Blog door Hanneke Timmers, Trainer Fysieke Arbeid

 

In Nederland voert 43% van alle werkenden fysiek belastend werk uit. Beroepen waar men vaak aan denkt bij de term ‘fysieke arbeid’ zijn een boer, een metselaar of een verpleegkundige. Maar ook bij beroepen als vrachtwagenchauffeur, magazijnmedewerker, schoonmaker, en productiemedewerker is fysieke belasting aan de orde van de dag. Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 30% te wijten aan klachten aan het bewegingsapparaat. En 50% van de werknemers tussen 50-85 jaar met fysiek belastend werk denkt niet door te kunnen werken tot de AOW-leeftijd. Deze cijfers spreken voor zich. Aandacht voor de fysieke component van werk moet meer een punt van aandacht én actie zijn.

 

 

Tijdens mijn werk als Trainer Fysieke Arbeid bij Buro voor Fysieke Arbeid kom ik in contact met bedrijven die niet voldoende bezig zijn met de fysieke belasting die hun medewerkers dagelijks ondervinden. Of er is niet op een juiste manier of op het juiste moment aandacht voor. Het komt met enige regelmaat voor dat bedrijven pas in actie komen op het moment dat er een waarschuwing ligt van de inspectie SZW, als de sfeer op de vloer inmiddels op een dieptepunt is omdat medewerkers al tijden ontevreden zijn, of als het verzuim torenhoog is. Bijvoorbeeld, op dit moment doe ik een project bij een bedrijf waar het verzuim op die locatie 25% is, waarvan bijna de helft te maken heeft met fysieke klachten.

 

Gelukkig komt het ook voor dat managers en/of de afdeling HR het nut van tijdig en op de juiste manier aandacht hebben voor fysieke belasting goed inzien, en er met volle overtuiging mee aan de slag willen gaan. Dan is het soms weer een uitdaging om ook de medewerkers van de werkvloer voor het thema te enthousiasmeren. Het is noodzakelijk om hen te laten meedenken over het verminderen van hun eigen fysieke belasting en ze te laten inzien dat aandacht hebben voor behoud van je lichaam interessant, belangrijk én goed haalbaar is.

 

 

Na 12 jaar ervaring als Trainer Fysieke Arbeid, waarin ik zeker honderden projecten hebt gedaan bij tientallen verschillende bedrijven in uiteenlopende branches, kan ik zeggen dat er sowieso één succesfactor te noemen is om op de juiste manier aandacht te hebben voor fysieke belasting: De Coach Fysieke Arbeid.

 

Als voorbeeld neem ik een middelgrote logistieke dienstverlener in Noord-Brabant waar ik twee jaar geleden tweewekelijks kwam, en waar ik nu nog slechts 2 keer per jaar kom, omdat ze qua beleid, organisatie en uitvoering grotendeels op eigen benen staan. En dit is grotendeels te danken aan het opleiden van Coaches Fysieke Arbeid. In dit bedrijf wordt veel fysiek werk gedaan. Denk aan tillen, inpakken, uitpakken, bukken, trekken, duwen, timmeren, spuiten, werken op de reachtruck, en, niet te vergeten, heel veel lopen, heel veel zitten, óf heel veel stilstaan.

 

 

Ik herinner me dat zowel vanuit de vloer, als vanuit het management en HR, er destijds de wens lag om aandacht te hebben voor fysieke belasting. Na de kennismaking en een oriëntatie op de werkvloer hebben we toen een maatwerk-plan gemaakt waarin de Coaches Fysieke Arbeid een centrale plaats hebben gekregen. De Coach Fysieke Arbeid is een medewerker binnen het bedrijf die collega’s coacht op het verminderen van fysieke belasting, tijdens het werk op de eigen werkplek. En die tevens is opgeleid om de fysieke belasting van werkplekken en werk in kaart te kunnen brengen. Er was een goede keuze wie de Coaches Fysieke Arbeid zouden moeten zijn. Namelijk medewerkers die het werk op de werkvloer (af en toe) zelf uitvoeren en/of dat lang hebben gedaan, die uit zichzelf regelmatig komen met verbeterideeën, en op een juiste manier met collega’s kunnen communiceren. Binnen het bedrijf worden deze coaches ondertussen gezien als ambassadeurs voor het thema ‘fysieke arbeid’, en zodoende hebben ze ook een voorbeeldfunctie en zijn ze aanspreekpunt voor iedereen die iets wil vragen of weten over dit thema. Het komt regelmatig voor bij dit bedrijf dat er nieuwe werkplekken ontworpen moeten worden of werkprocessen aangepast worden. Er wordt dan altijd de coach van die betreffende afdeling gevraagd om mee te denken, om te voorkomen dat men ontdekt dat er onhandige keuzes gemaakt zijn nádat de werkplek al in productie is genomen. Dit laatste hoor ik namelijk veel te vaak. De coaches zijn heel benaderbaar voor iedereen, zijn expert op het gebied van fysieke belasting, hebben een helpende rol en denken en werken preventief. Bijvoorbeeld, na een half jaar lukte het de coaches goed om informele gesprekjes aan te gaan met collega’s, en hen daarin te prikkelen om aandacht te hebben voor hun eigen fysieke belasting. Juist ook vóórdat ze lichamelijke klachten ervaren. Zelfs de collega’s waar ze voor vreesden of die wel open zouden staan voor coaching, wilden graag meedoen, omdat ze toch ook wel benieuwd waren geworden naar alle tips.

 

 

Kortom, beste bedrijven: investeer in gedreven en vaardige Coaches Fysieke Arbeid. Dan zult u zien dat er gewerkt en gedacht wordt vanuit preventie, is fysieke belasting serieus onderwerp van gesprek en zal er langzaamaan een bewegingscultuur gaan ontstaan. Waardoor, zo is mijn ervaring ook bij deze logistieke dienstverlener, de sfeer zal verbeteren, verzuim en klachten zullen verminderen, en zodoende de kosten daaromtrent zullen dalen.

 

 

 

Bronnen: NEA 2017, NEA 2016, UWV

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares